Dịch vụ

• Thiết kế hệ thống đo lường công nghiệp: đo nhiệt độ, đo áp suất, đo mức…
• Cung cấp thiết bị chất lượng theo bản vẽ thiết kế và cung cấp tất cả thiết bị, phụ tùng công nghiệp chính hãng để thay thế cho nhà máy, xí nghiệp…
• Lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh theo thiết kế; dịch vụ lắp đặt, cài đặt chương trình khi cung cấp phụ tùng thay thế…
• Kiểm tra định kỳ về hệ thống lắp đặt theo thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị.
• Bảo dưỡng thiết bị theo trách nhiệm trong hợp đồng hoặc yêu cầu của quý khách hàng, bảo hành thiết bị trong trường hợp lỗi thiết bị do chúng tôi cung cấp hoặc theo đề nghị của quý khách.
• Công ty chúng tôi có dịch vụ tư vấn và nâng cấp hệ thống đo lường theo yêu cầu của quý khách.